Förbättringsarbete i vården

I Region Sörmland arbetar vi inom ett brett spektrum av verksamheter och med vitt skilda uppgifter. Oavsett om du möter oss på någon av våra mottagningar, på ett av våra sjukhus, på din vårdcentral, på akuten eller i någon av våra andra verksamheter ska du kunna känna dig trygg och säker.

Hälso- och sjukvården strävar hela tiden efter att säkra och utveckla vårdens kvalitet. Målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.

Satsningen på att utveckla vården och det hälsofrämjande arbetet för att möta framtidens behov pågår med full kraft. Framtidens hälso- och sjukvård handlar om att arbeta mot ett gemensamt mål. Målet är att Sörmland ska bli Sveriges friskaste län.

Här hittar du några exempel på förbättringsarbeten inom Region Sörmland:

Uppdaterat: 11 juli 2023
WQZ6