Regionsjukhuset Karsudden

Regionsjukhuset Karsudden är en av Sveriges största rättspsykiatriska kliniker med 155 vårdplatser fördelade på fjorton vårdavdelningar. Sjukhuset ligger beläget strax utanför Katrineholm i Sörmland.

På sjukhuset, som har förhöjd säkerhetsklass, vårdas personer som av domstol dömts till rättspsykiatrisk vård, samt i mindre omfattning personer från häkte eller kriminalvård med behov av sluten psykiatrisk vård. 

Patienterna kommer främst från Regionerna Stockholm, Sörmland och Gotland med vilka sjukhuset har slutit vårdavtal. 

Sjukhuset har ett personcentrerat arbetssätt där delaktighet och samverkan är hörnstenar i behandlings- och rehabiliteringsarbetet. 

Uppdaterat: 15 december 2023
MRYR