Information till besökare

På Regionsjukhuset Karsudden har vi allmän inpasseringskontroll vilket omfattar samtliga personer som passerar in i vårdmiljön. Innan ni besöker oss ser vi gärna att ni har tagit del av våra säkerhetsrutiner för att vara förberedd på vad det innebär.

I samband med inpassage på Regionsjukhuset Karsudden kommer ni att ombedjas att genomgå en allmän inpasseringskontroll som är lagstadgad enligt 8b§ lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Detta är med hänsyn till din egen, såväl som patientens och vårdpersonalens säkerhet.

Kort text om besök...

Besökare

Uppdaterat: 19 oktober 2021
BQQE