Information till besökare på Regionsjukhuset Karsudden

Välkomna till Regionsjukhuset Karsudden!

När ni kommer till oss kommer ni att ombedjas att genomgå en allmän inpasseringskontroll, som syftar till att skapa en trygg och säker vård- och arbetsmiljö för alla som vistas på Regionsjukhuset Karsudden.

Allmän inpasseringskontroll (IPK) beskrivs i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård som en säkerhetskontroll av samtliga personer som passerar in i lokaler med förhöjd säkerhetsklass. Därav innefattar allmän inpasseringskontroll patienter som vistas på Regionsjukhuset Karsudden men också medarbetare och besökare.

  • Allmän inpasseringskontroll innebär passage genom metallbåge samt placering av tillhörigheter i en förvaringsbox som sedan kontrolleras genom en röntgenutrustning,
  • Inpassagen ska löpa utan indikering på metallföremål eller andra otillåtna föremål,
  • Säkerhetspersonal som utför säkerhetskontrollen beslutar vad som är lämpligt eller inte att medföra in på sjukhuset

Besökare

Uppdaterat: 4 januari 2024
TN8Q