För målsägande

Som målsägande har du möjlighet att begära att bli underrättad om en patient lämnar eller ges möjlighet att lämna sjukhusområdet.

I 28 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård anges att om en patient ges rättspsykiatrisk vård som är förenad med särskild utskrivningsprövning ska chefsöverläkaren, om det behövs med hänsyn till brottet och övriga omständigheter, ge målsäganden möjlighet att begära att bli underrättad när,

  1. patienten har lämnat sjukvårdsinrättningen utan tillstånd eller inte har återvänt dit sedan tiden för ett tillstånd att vistas utanför inrättningens område har gått ut eller tillståndet har återkallats,
  2. beslut har fattats om att patienten får vistas utanför sjukvårdsinrättningens område,
  3. beslut har fattats om att patienten ska genomgå öppen rättspsykiatrisk vård, eller
  4. beslut har fattats om att vården ska upphöra.

Önskar målsäganden underrättelse, ska en sådan ges vid beslut som anges i denna paragraf innan patienten lämnar vårdinrättningen och annars så snart som möjligt.

Om det finns särskilda skäl får en sådan underrättelse lämnas utan att målsäganden begärt att bli underrättad.

Om du önskar kontaktförbud som skydd

Det är åklagare eller polis som beslutar om skydd. Om du vill ansöka om kontaktförbud ska du vända dig till din lokala polis- eller åklagarmyndighet. En åklagare eller en domstol beslutar om kontaktförbud. Mer information finner du hos Brottsoffermyndigheten.

Uppdaterat: 4 januari 2024
FRWT