Sjukhus i Sörmland

I Sörmland har vi fyra sjukhus. Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett är våra somatiska sjukhus och Regionsjukhuset Karsudden har inriktning rättspsykiatri.

Besök till våra patienter

Med anledning av covid-19 ska besök till våra inneliggande patienter ske restriktivt på sjukhusen i Sörmland. Vi tillåter inte besök om du som besökare har luftvägssymtom eller andra symtom som kan vara covid-19.

Mottagningar och avdelningar

På 1177 hittar du kontaktuppgifter till våra mottagningar och vårdavdelningar på sjukhusen. Där finns också information om sjukhusens hälso- och sjukvård.

Är du osäker på avdelningens eller mottagningens namn kan du söka i listan per sjukhus.

Meny till våra sjukhusrestauranger

Du är varmt välkommen att äta lunch på våra restauranger som finns på våra sjukhus.

Våra sjukhusbibliotek

På alla våra sjukhus finns sjukhusbibliotek. Där kan du som patient, närstående, vårdstuderande eller anställd på Region Sörmland eller i en organisation som har avtal med oss, låna böcker, kurslitteratur och tidskrifter. Du har även tillgång till databaser, tidsskrifter och e-böcker. I biblioteken finns det även datorer som du får använda.

På vår samverkanswebb hittar du sjukhusbibliotekens kontaktuppgifter och öppettider.

Våra sjukhus uppdrag

Uppdaterat: 8 december 2022
W42C