Sjukhus i Sörmland

I Sörmland har vi fyra sjukhus. Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett är våra somatiska sjukhus och Regionsjukhuset Karsudden har inriktning rättspsykiatri.

Besök till våra patienter

Med anledning av covid-19 avråder vi från besök till våra inneliggande patienter på sjukhusen i Sörmland om inte särskilda skäl föreligger. Vi tillåter inte besök om du som besökare har luftvägssymtom eller andra symtom som kan vara covid-19.

Mottagningar och avdelningar

På 1177 vårdguiden hittar du kontaktuppgifter till våra mottagningar och vårdavdelningar på sjukhusen. Där finns också information om sjukhusens hälso- och sjukvård.

Är du osäker på avdelningens eller mottagningens namn kan du söka i vår lista per sjukhus.

Meny till våra sjukhusrestauranger

Du är varmt välkommen att äta lunch på våra restauranger som finns på våra sjukhus. Här hittar du menyer! Restaurang Pandion (på Mälarsjukhuset) och Restaurang Josefin (Kullbergska sjukhuset) har samma meny. Restaurang Hållet finns på Nyköpings lasarett. 

Våra sjukhusbibliotek

På alla våra sjukhus finns sjukhusbibliotek. Där kan du som patient, närstående, vårdstuderande eller anställd på Region Sörmland eller i en organisation som har avtal med oss, låna böcker, kurslitteratur och tidskrifter. Du har även tillgång till databaser, tidsskrifter och e-böcker. I biblioteken finns det även datorer som du får använda.

På vår samverkanswebb hittar du kontaktuppgifter och öppettider.

Våra sjukhus uppdrag

Uppdaterat: 14 juli 2021
2KQ3