Rökfria sjukhusområden och miljöer

Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft. Förändringen innebar att rökning endast tillåts utanför sjukhusområdena. Målet är att kunna erbjuda en helt rökfri miljö för patienter, medarbetare och besökare.

Region Sörmland har som mål att vara Sveriges friskaste län 2025 och att alla våra utomhusmiljöer ska vara rökfria är en del i att nå målet.

De viktigaste motiven till införandet av rökfria sjukhusområden är att skydda patienter, besökare och medarbetare mot hälsoeffekter orsakade av rökning. Det infördes också för att stödja dem som vill sluta röka, minska den sociala exponeringen av rökning och främja jämlik hälsa. Med rökfria utomhusmiljöer minskar den sociala acceptansen för rökning vilket är särskilt viktigt när det gäller att stärka ungdomar så att de inte börjar röka.

Ny tobakslag 1 juli 2019

I juli 2019 finns lagen om tobak och liknade produkter (SFS 2018:2088). Lagen innebär att det blir förbjudet att röka vid entréer till regionens verksamheter där du som besökare har tillträde så som vårdcentraler, folktandvård, familjecentraler, folkhögskolor med flera entréer. Sjukhusens entréer är rökfria sedan 2017 då rökfritt sjukhusområde infördes. Den nya lagen innebär också att det är förbjudet att röka vid busshållplatser, taxizoner och järnvägsperronger.

Det finns i dag effektiva metoder och läkemedel för att stödja dem som önskar bli tobaksfri. Tobaksavvänjare finns på alla vårdcentraler och sjukhus. Om inneliggande rökande patienter önskar nikotinersättning under inläggningstiden så ska de erbjudas det. Det finns också stöd att få via Sluta-röka-linjen, apparna Fimpaaa! och Rökfri. Du hittar även hjälp och information på 1177.se.

Frågor och svar

Uppdaterat: 22 april 2021
U3NR