Rökfria sjukhusområden och miljöer

Rökning är endast tillåtet utanför sjukhusområdena och vårdcentralerna. Målet är att kunna erbjuda en helt rökfri miljö för patienter, medarbetare och besökare.

Region Sörmland har som mål att vara Sveriges friskaste län och att alla våra utomhusmiljöer ska vara rökfria är en del i att nå målet.

De viktigaste motiven till rökfria sjukhusområden är att skydda patienter, besökare och medarbetare mot hälsoeffekter orsakade av rökning. Det infördes också för att stödja dem som vill sluta röka, minska den sociala exponeringen av rökning och främja jämlik hälsa. Med rökfria utomhusmiljöer minskar den sociala acceptansen för rökning vilket är särskilt viktigt när det gäller att stärka ungdomar så att de inte börjar röka.

Rökfritt enligt lag

Enligt lagen om tobak och liknade produkter (SFS 2018:2088) är det förbjudet att röka vid entréer till regionens verksamheter där du som besökare har tillträde så som sjukhusentréer, vårdcentraler, folktandvård, familjecentraler, folkhögskolor med flera entréer. Det är även förbjudet att röka vid busshållplatser, taxizoner och järnvägsperronger.

Det finns i dag effektiva metoder och läkemedel för att stödja dem som önskar bli tobaksfri. Tobaksavvänjare finns på alla vårdcentraler och sjukhus. Om inneliggande rökande patienter önskar nikotinersättning under inläggningstiden så ska de erbjudas det. Det finns också stöd att få via Sluta-röka-linjen, apparna Fimpaaa! och Rökfri. Du hittar även hjälp och information på 1177.se.

Frågor och svar

Uppdaterat: 3 juni 2024
U2VY