Hitta rätt på sjukhusen

På sjukhusen skyltar vi efter målpunktssystem. Det innebär att du i kallelsen får information om vilken entré och målpunkt du ska gå till. Väl framme vid målpunkterna är det skyltat till våra olika avdelningar och mottagningar.

För vägbeskrivning till våra sjukhus, se 1177.se!

Se vår film där Kattis berättar hur man hittar på våra sjukhus utefter informationen som finns på kallelsen!

Att hitta med hjälp av bokstäver (målpunkter)

På sjukhusområdena bygger vi upp orienteringen efter entréer, målpunkter och plan. En vanlig målpunkt är en hisshall, men målpunkt kan också vara ett trapphus, en entréhall, eller en korsning. Har du fått en kallelse hem så står det i den vilken entré och vilken målpunkt du ska gå till vid ditt besök. Framme vid målpunkten finns skyltning till de olika verksamheterna.

Färre skyltar längs vägen

Målpunkterna betecknas med en bokstav, för att särskiljas från entréer och planbeteckningar som är siffror. Det är bara målpunkterna som skyltas genom korridorer och kulvertar. Detta medför betydligt färre skyltar, och därmed mindre information att hålla reda på längs vägen än om alla verksamheter skulle skyltas från entrén.

Några undantag

Undantag är de verksamheter som man ofta behöver komma till utan att ha fått en kallelse. Som t.ex. akutmottagning, provtagningscentral eller förlossning, samt andra platser som är viktigt för många av våra besökare, som t.ex. kontaktcenter, restaurang och apotek.

Uppdaterat: 30 april 2020
38RV