Hitta rätt på sjukhusen

Här hittar du två olika kartor över våra sjukhus. En interaktiv karta och en pdf-karta. Kartorna hjälper dig som besökare att hitta till mottagningar, avdelningar och servicefunktioner på sjukhusen.

Testa sjukhuskartan

Våra sjukhus har en sjukhuskartor som steg för steg leder dig fram till den mottagning, avdelning eller servicefunktion du söker. 

För vägbeskrivning till våra sjukhus, se 1177.se!

Översiktskarta (pdf)


Att hitta med hjälp av målpunkter (bokstäver)

På sjukhusområdena bygger vi upp orienteringen efter entréer, målpunkter och plan. En vanlig målpunkt är en hisshall, men en målpunkt kan också vara ett trapphus, en entréhall, eller en korsning. Har du fått en kallelse hem så står det i den vilken entré och vilken målpunkt du ska gå till vid ditt besök. Framme vid målpunkten finns skyltning till de olika verksamheterna.

Färre skyltar längs vägen

Målpunkterna betecknas med en bokstav, för att särskiljas från entréer och planbeteckningar som är siffror. Det är bara målpunkterna som skyltas genom korridorer och kulvertar. Detta medför betydligt färre skyltar, och därmed mindre information att hålla reda på längs vägen än om alla verksamheter skulle skyltas från entrén.

Några undantag

Undantag är de verksamheter som man ofta behöver komma till utan att ha fått en kallelse. Som till exempel akutmottagning, provtagningscentral eller förlossning, samt andra platser som är viktigt för många av våra besökare, som till exempel kontaktcenter, restaurang och apotek.

Se vår film där Kattis berättar hur man hittar på våra sjukhus utefter informationen som finns på kallelsen!

Uppdaterat: 27 februari 2024
UTXY