Vårdcentraler i Sörmland

Vårdcentralerna i Sörmland utgör basen både inom primärvården och inom sjukvården i Sörmland i stort.

Vårdcentralen hjälper dig när du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa. Här finns vårdpersonal med bred kompetens som kan hjälpa dig med de vanligaste sjukdomarna, kroniska sjukdomar, psykisk ohälsa och olika skador. Från vårdcentralen får du vid behov remiss till specialistvård. 

I listan nedan hittar du alla vårdcentraler som drivs på uppdrag av Region Sörmland.

Välja vårdcentral

Du har möjlighet att välja vilken vårdcentral du vill, i Sörmland eller var som helst i landet, genom Hälsoval Sörmland och Patientlagen (1177.se). På 1177.se kan du läsa mer om att välja vårdcentral i Sörmland.

Uppföljning av Sörmlands vårdcentraler

Hälsoval följer varje år upp alla vårdcentraler i länet för att se att de lever upp till de krav som ställs för att få driva en vårdcentral i Region Sörmland. Ta del av avtalsuppföljning för vårdcentraler i Sörmland (samverkan.regionsormland.se).

E-tjänster

Med 1177:s e-tjänster kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Välj vårdcentral här nedan för att se vilka e-tjänster de erbjuder.

Sörmlands hälsoprogram

Fyller du 40, 50 eller 60 år i år och har fått en inbjudan till Sörmlands hälsoprogram? Det är en satsning som regionen gör för att förebygga några av våra största folksjukdomar. Mer om Sörmlands hälsoprogram (1177.se).

Frågor och synpunkter

Kontakta i första hand din vårdcentral om du har synpunkter. Kontaktuppgifter till alla vårdcentraler hittar i listan här nedan. Du kan läsa mer om vilka rättigheter och möjligheter du har på sidan Regler och rättigheter i vården.

Om du har frågor kring regelverk och avtal för vårdcentraler i Sörmland, eller har frågor om nyetablering, kontakta Hälsovalsstaben.

Uppdaterat: 1 februari 2024
NP1T