Vårdcentraler i Sörmland

Det finns 28 vårdcentraler i Sörmland. Vårdcentralerna utgör basen både inom primärvården och inom sjukvården i Sörmland i stort.

Vårdcentralen hjälper dig när du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa. Här finns vårdpersonal med bred kompetens som kan hjälpa dig med de vanligaste sjukdomarna, kroniska sjukdomar, en stor del av barns och äldres sjukdomar, psykisk ohälsa och olika skador. Från vårdcentralen får du vid behov remiss till specialistvård.

I listan nedan hittar du alla vårdcentraler som drivs på uppdrag av Region Sörmland.

Välja vårdcentral
Du har möjlighet att välja vilken vårdcentral du vill, i Sörmland eller var som helst i landet, genom Hälsoval Sörmland och Patientlagen. På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om att välja vårdcentral i Sörmland.

E-tjänster
Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Välj vårdcentral här nedan för att se vilka e-tjänster din vårdcentral erbjuder.

Sörmlands hälsoprogram
Fyller du 40, 50 eller 60 år i år och har fått en inbjudan till Sörmlands hälsoprogram? Det är en satsning som regionen gör för att förebygga några av våra största folksjukdomar. På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om Sörmlands hälsoprogram.

 

Uppdaterat: 10 januari 2019
PXDM