Primärvårdsjourer i Sörmland

I Sörmland finns fyra helgöppna jourmottagningar, primärvårdsjourer. De bemannas av läkare från Region Sörmlands vårdcentraler och tar emot patienter från hela Sörmland. För att boka tid ringer du 1177.

Uppdaterat: 25 juni 2020
QM7T