Illustration över FHSV

Framtidens vårdinformationsstöd

Region Sörmland kommer att införa ett nytt vårdinformationsstöd, Cosmic, i februari 2025. Syftet är att skapa förutsättningar för att förbättra och förnya vården och möta de krav och behov som finns både idag och i framtiden.

Cosmic kommer att ersätta vårt nuvarande journalsystem, NCS Cross, och ett antal andra system. Många av de system vi använder idag, inklusive journalsystemet, närmar sig slutet på sin livscykel och möter inte de förväntningar som vi ställer på ett modernt vårdinformationsstöd. Vården är i en förändringsresa där det ställs högre krav på bland annat tillgänglighet och digitalisering.

En sammanhållen journal med patienten i fokus

I nuläget har vi flera olika journalsystem som används inom olika verksamheter. Med Cosmic får vi ett gemensamt vårdinformationsstöd där varje patient har en sammanhållen journal. Det ger bättre förutsättningar att se hela vårdprocessen och att följa patientens resa genom vården. Samarbete mellan olika mottagningar underlättas och patienten slipper upprepa samma information flera gånger. Patientsäkerheten stärks då viktig information följer med patienten oavsett mottagning.

Goda förutsättningar för fortsatt utveckling

Ett modernt vårdinformationsstöd ger oss goda möjligheter att fortsätta utveckla tillgänglighet och digitala tjänster. Vi får förutsättningar att göra det enklare för patienterna att få tillgång till sin vårdinformation. Vi kommer även att kunna utveckla nya tjänster och arbetssätt som ger patienterna större möjligheter att vara delaktiga i planering, genomförande och uppföljning av sin vård.

Kontakt

Har du frågor om Framtidens vårdinformationsstöd? Då är du välkommen att kontakta Region Sörmlands FVIS-program: FVIS@regionsormland.se.

Uppdaterat: 29 januari 2024
151Z