Illustration över FHSV

Patientens resa genom vården i fokus

Vi utvecklar just nu nästa generations vårdinformationsstöd. Det ska ge förutsättningar för att förbättra och förnya vården och möta de krav och behov som finns både idag och i framtiden. Vårt fokus ligger på att ge patienten en smidig resa genom vården.

Många av de system vi använder idag, inklusive journalsystemet, närmar sig slutet på sin livscykel och möter inte de förväntningar som vi ställer på ett modernt vårdinformationsstöd. Vården är i en förändringsresa där det ställs högre krav på bland annat tillgänglighet och digitalisering.

I framtidens vårdinformationsstöd är det enklare för dig som patient att få tillgång till din vårdinformation. Du får möjlighet att vara delaktig i planering, genomförande och uppföljning av din vård. All information om dig är samlad i en strukturerad journal och den kommer att följa dig var du än befinner dig i vården. För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården innebär det nya systemet enklare åtkomst till information, bättre beslutsstöd och mindre administration.

Det återstår mycket arbete innan vi har ett nytt vårdinformationsstöd på plats men redan nu kan du möta några av framtidens patienter. De är fiktiva personer och de representerar olika typer av patienter och genom deras historia får vi en bild av framtidens hälso- och sjukvård i Region Sörmland.

Välkommen att möta framtidens patienter

Uppdaterat: 7 februari 2022
TBM2