Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer ger våra medarbetare kunskap, stöd och trygghet i att uppmärksamma och agera mot våld i nära relationer.

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som framförallt drabbar kvinnor och barn och som får såväl sociala, ekonomiska, psykiska som hälsomässiga konsekvenser. Att minska våldet i nära relationer är inte bara en viktig samhällsfråga, det är också en barnrättsfråga, en kvinnofråga och en hbtq-fråga. Våld i nära relationer finns i alla samhällsklasser, åldersgrupper och etniska grupper.

I Sörmland utsätts minst 2000 - 3000 kvinnor för någon form av partnervåld varje år utifrån Socialstyrelsens uppskattning. Vart tionde barn i Sverige beräknas någon gång ha upplevt våld enligt Kommittén mot barnmisshandel.

Mer information

För att förbättra omhändertagandet av patienter brukare som är utsatta för våld i nära relationer finns ett vårdprogram för medarbetare i Region Sörmland.

Uppdaterat: 22 februari 2024
2WRN