Specialistläkare inom psykiatri

Vi utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet för att stödja varje individ utifrån deras förutsättningar och behov. Vi genomför uppdraget med respekt och omtanke för individen och deras närstående med målsättningen att hjälpa individen till ett självständigt liv.

Division psykiatri och funktionshinder består av fyra verksamhetsgrenar:

  • psykiatrisk vård för vuxna
  • psykiatrisk vård för barn och unga
  • habiliteringsverksamhet
  • Dammsdal skola och boende

I Sörmland finns psykiatriska mottagningar i Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping och Katrineholm. Slutenvård bedrivs i Eskilstuna och Nyköping. Samtalsmottagningar för BUP finns i länets alla kommuner och mottagningsverksamhet finns i Eskilstuna och Nyköping där också intensivteam finns för mobil verksamhet

I regionen finns även landets största rättspsykiatriska sjukhus, Karsudden, i ett eget verksamhetsområde. 

Vi vill uppnå en sömlös vård

Vi ser vikten av välfungerande samarbete med vårdgrannar och kommuner och vi jobbar med ständiga förbättringar för att uppnå en sömlös vård. I allt utvecklingsarbete inom vården har läkare en nyckelroll, med den särskilda medicinska kompetens som professionen besitter.

Vi erbjuder:

  • konkurrenskraftiga löner.
  • möjlighet till flexibelt arbete på distans
  • en god bemanning.
  • möjlighet att utveckla dig i din yrkesroll genom utbildning och forskning.

Läkares kompetens behövs inte bara i patientarbetet utan också inom uppdrag gällande ledning och styrning. Kom och utveckla framtidens psykiatri i Sörmland med oss! 

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

   

Enligt dataskyddsförordningen behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla uppgifterna. Personuppgifterna kommer inte lämnas vidare. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få uppgifterna raderade. Lämna meddelande till webbsupport@regionsormland.se och ange rubriken på sidan så ser vi till att dina personuppgifter tas bort.


Om personuppgifter i Region Sörmland


Uppdaterat: 29 november 2023
E2SK