1 april 2022

15 miljoner till sommarjobb i Sörmland

Region Sörmland satsar 15 miljoner kronor på att ge kommuner och organisationer möjlighet att anställa ungdomar. Detta på grund av att fortsatt pandemi gör att ungdomar även i år kan få svårt att hitta sommarjobb. Under 2021 gjordes en framgångsrik satsning på sommarjobb till unga. Sammanlagt beviljades då 85 ansökningar om stöd och cirka 1600 unga fick ett sommarjobb.

- I kölvattnet av pandemin är det viktigt att vi hela tiden tänker nytt och hittar nya vägar för att stötta unga människor som har fått det extra svårt att hitta till jobb eller studier, säger regionstyrelsens ordförande, Monica Johansson (S).

Föreningar kan söka stöd så att ungdomar kan hjälpa dem att ta igen tappet av aktiviteter i sina verksamheter som pandemin medfört. Insatserna kan få en stor betydelse som förebyggande hälsofrämjande åtgärd. Målet med insatsen är att bidra till utveckling hos ungdomar som vill öka sin förmåga att leda andra eller bygga på sina erfarenheter för att lättare hitta nya vägar till ett arbete.
− Om en ung människa får ett sommarjobb kan det få stor betydelse som förebyggande hälsofrämjande åtgärd eftersom ungdomarna inte enbart får en lön utan även en chans att utveckla sina färdigheter. Det ger i sig delaktighet i samhället och en frihet att kunna delta i olika aktiviteter, säger Kenneth Hagström regional utvecklingsdirektör i Region Sörmland.

Jobben kan gärna riktas till unga som riskerar att hamna i utanförskap och som är långt bort från arbetsmarknaden. Det kan handla om att stärka specifika insatser i utanförskapsområden och för att kunna växla upp planerade, pågående såväl som nya aktiviteter. Förra årets satsning visar ett en tredjedel av de som fick stödet kunde erbjuda unga någon form av vidare anställning, exempelvis som ungdomsledare, parkarbetare och lokalvårdare.

Verksamheter inom Region Sörmland organisation, sörmländska kommuner och organisationer kan söka finansieringsstöd för att kunna erbjuda sommarjobb. Ansökningsperioden är öppen från den 4 april till den 30 juni och beviljande av stöd meddelas löpande till de sökande.
Insatsen är en del av de stöd som Region Sörmland gör för att motverka pandemins negativa effekter. Stödet faller ut under förutsättning att formellt beslut fattats av Regionstyrelsen. Beslutet ska fattas den 24 maj.

Läs mer om satsningar och ansök om stödet här. 

 

U81M