2 november 2021

50 miljoner till uppskjuten vård

Den sörmländska hälso- och sjukvården föreslås få cirka 50 miljoner kronor i statsbidrag för att arbeta med insatser kring uppskjuten vård. Extra mottagningar och extra operationer är insatser som planeras.

- Att regeringen nu skjuter till 50 miljoner kronor i statsbidrag är mycket välkommet och visar på behovet av en politik som hänger ihop, från regering till region. Nu kan vi arbeta än mer fokuserat på att få ner coronaköerna och se till att patienterna får den vård som de behöver, säger Monica Johansson, regionstyrelsens ordförande (S).

Hälso- och sjukvården genomgår med anledning av coronapandemin svåra prövningar. Utbrottet av covid-19 har inneburit en krävande omställning där nödvändiga prioriteringar har behövt göras för att säkerställa omhändertagandet av såväl patienter med covid-19 som andra patienter i behov av vård. Som en följd av detta har ett stort antal vårdinsatser behövt ställas in eller skjutas upp.

Region Sörmland har fått statsbidrag för uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård i två omgångar. Den första omgångens pengar är fördelade enligt tidigare beslut av regionstyrelsen. Detta förslag avser medel som tilldelats Region Sörmland i den andra omgången.

Insatser som planeras är extra mottagningar på dag - kväll och helger, extra operationer och remittering av patienter till andra vårdgivare.
- Genom dessa insatser kan vi hjälpa många av våra patienter som fått vänta på vård och andra insatser på grund av coronapandemin som tagit stora resurser i anspråk. Åtgärder planeras av verksamheter inom kirurgi, medicin, psykiatri och medicinsk service, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Frågan diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 9 november.

T4UE