22 oktober 2021

7,5 miljoner för att främja utvecklingen för sörmländska företag

Region Sörmland vill ge ett ekonomiskt stöd på totalt 7,5 miljoner kronor fördelat på 67 sörmländska företag. Det är en del av satsningarna som görs för att motverka pandemins negativa effekter.

Innan sommaren gick Region Sörmland ut med en utlysning till sörmländska företag för att söka ekonomiskt stöd. Inriktningen för satsningen var att stötta företag med marknadsföring, omställning och digital utveckling. Stödet var tänkt på 5 miljoner kronor. Nu är förslaget till regionala utvecklingsnämnden att utöka stödet till 7,5 miljoner. Ärendet går sedan vidare till regionstyrelsen.

- Totalt var det 89 företag som sökte, varav 67 företag som godkändes enligt ansökningskriterierna, vilket är glädjande att se att det är en sån efterfrågan. För att kunna skjuta till medel till företagen utökar vi därför satsningen från 5 miljoner till totalt 7,5 miljoner kronor. Det är glädjande att se att den här satsningen är attraktiv och värdefull för de sörmländska företagarna, säger Monica Johansson, regionstyrelsens ordförande (S).

Stödet riktar sig till små- och medelstora företag. De kunde söka upp till 150 000 kr, där kravet var att de själva stod för 20 procent av kostnaderna. Bedömda effekter av insatsen:
• Bidra till fler attraktiva arbetsgivare, hållbarhet, kunskap, innovation och ökad konkurrensförmåga för Sörmland
• Bibehållna och fler arbetstillfällen.
• En majoritet av de extra medlen kommer stanna kvar i länet i form av fakturering och sysselsättning hos lokala/regionala konsultföretag.
• Bidra till återhämtningen i den regionala ekonomin.

- Vi fick in många ansökningar för olika typer av insatser. Det visar att stödet och dess kriterier matchar behoven hos företagarna. De sökande är också en blandning vad gäller geografi, bransch, kön och ursprung. Det är flera företag som vi inte haft kontakt med tidigare som sökt, det visar att vi har prickat rätt med det här stödet, säger Marcus Forss, strateg Region Sörmland.

TETT