Nyhetslista

 • 3 mars 10:15

  9 av 10 invånare upplever god tillgång till vården

  Invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården har ökat under pandemin och är fortsatt stort. De allra flesta upplever också att de har tillgång till den vård de behöver. Resultatet för Sörmland är ungefär som riket i stort med vissa toppar och smärre dalar. Det visar Hälso- och sjukvårdsbarometern 2021.

 • 28 februari 16:18

  Provtagningsstationer med självregistrerade testkit stänger

  Idag stängs de bemannade provtagningsstationer som använt testkit för självregistrering.

 • 14 februari 15:23

  Svar på blodprover tillbaka i e-tjänsten Journalen

  Nu finns återigen svar på blodprover tillgängliga i e-tjänsten Journalen. Du som är 16 år eller äldre kan ta del av provsvar från blodprover när du loggat in på 1177.se.

 • 8 februari 15:06

  Överskott i budget trots tuffa år

  Region Sörmland gör ett överskott och klarar det lagstadgade balanskravet för 2021 med ett resultat på 273 miljoner kronor. Det visar preliminära bokslutssiffror.

 • 3 februari 11:00

  Satsning på länets företagande – både ungt och äldre

  Region Sörmland satsar på länets entreprenörskap och företagande. Detta genom samverkan med Ung företagsamhet och Nyföretagarcentrum. Syftet är att stötta den kreativitet och innovationskraft som finns i hela Sörmland.

 • 2 februari 09:57

  Tekniktävling för alla sexor i Sörmland

  Samarbeta i grupp, lösa en teknisk utmaning och bygga en prototyp är ett nytt spännande sätt för alla elever i årskurs sex i hela Sörmland att ha chansen att vinna en klassresa och utbildning inom entreprenörskap. Bakom initiativet står Region Sörmland, Ung Företagsamhet Södermanland och Volvo Construction Equipment.

 • 1 februari 09:25

  Bra upplevelse av Sörmländsk primärvård – trots pandemi

  8 av 10 är nöjda med den Sörmländska primärvården. Det visar resultatet av nationell patientenkät 2021. Förutom helhetsintryck får områdena respekt, bemötande och tillgänglighet höga betyg.

 • 25 januari 15:24

  Region Sörmland häver avtalet med vårdcentralen Årby

  Region Sörmland häver avtalet med vårdcentralen Årby i Eskilstuna. Detta för att vårdcentralen inte följer avtalet som finns för att bedriva primärvård i Sörmland.

 • 20 januari 18:46

  Tidsbokning på alla tester för covid-19

  Från och med 21 januari inför vi tidsbokning på alla tester för covid-19. Det betyder att du även behöver boka tid för att hämta test från någon av våra testlådor.

 • 19 januari 11:34

  Förändrade testrekommendationer

  Från och med idag den 19 januari gäller nya riktlinjer för testning av covid-19 i Sörmland. Du som har symtom ska fortsätta testa dig.