Nyhetslista

 • 29 december 09:54

  11 konstaterade fall av omikron i Sörmland

  I Sörmland har nu 11 fall av virusvarianten omikron konstaterats. Enligt smittskyddsläkare Signar Mäkitalo var detta väntat och viktigt är fortsatt att följa de rekommendationer som finns för att dämpa smittspridningen.

 • 28 december 13:46

  Moderna eller Pfizer som dos 3

  Du som är över 30 år får Moderna eller Pfizer som dos 3 oavsett vilket vaccin du fått tidigare. Vilket vaccin du får beror på vaccintillgången för dagen och därför kan du inte längre välja när du bokar tid. Är du under 30 år får du Pfizer som dos 3.

 • 15 december 13:55

  Så ser geografin för Sörmlands näringsliv ut

  Region Sörmland har startat arbetet med att ta fram den geografiska bilden över länets näringsliv. Syftet är bland annat förstå och beskriva attraktiva miljöer och förutsättningar för näringslivet.

 • 25 november 10:06

  Regionen storsatsar för att få fler att bli redo för jobb

  Arbetslösheten är hög i Sörmland och bristyrkena är många. Arbetsgivare behöver arbetskraft och matchningen till arbetslösa måste bli bättre. Därför satsar Region Sörmland tillsammans med länets nio kommuner för att få fler att bli redo för jobb.

 • 23 november 15:22

  Skavstas roll lyfts i remissvar till regeringen

  Region Sörmland lyfter Skavsta flygplats viktiga roll i sitt remissvar till regeringen om framtiden för Bromma flygplats. En satsning på Skavsta där en fullt utbyggd dygnetruntverksamhet redan finns skulle gynna utvecklingen i Stockholm-Mälardalen.

 • 23 november 09:20

  Fem tunga priser inom Region Sörmland

  Vid mötet med regionfullmäktige, den 23/11, delas fem tunga priser inom Region Sörmland ut. Det är personer och verksamheter som prisas inom forskning, handledning, hållbarhet, kvalitet och ledarskap. Ett för många Sörmlänningar känt namn och ett unikt arbetssätt finns bland vinnarna.

 • 19 november 13:52

  Sveriges mest flexibla måltidssystem nu på Kullbergska sjukhuset

  Nu tar vi nästa steg mot friskare patienter på Kullbergska. Från och med 10 kan alla patienter välja vad och när hen vill äta, från Sveriges flexiblaste måltidssystem som vi kallar Fleximatkonceptet.

 • 17 november 09:25

  Så upplever vi vår hälsa i Sörmland – med pandemifokus

  Resultaten från Folkhälsomyndighetens enkät, Hälsa på lika villkor, visar fortsatt på skillnader i hur olika grupper i samhället upplever sin hälsa. Personer med lägst utbildningsnivå svarar mer sällan att deras hälsa är god. Läget för Sörmland stämmer väl överens med läget i Sverige generellt.

 • 10 november 14:06

  Nytt dosintervall mellan dos 2 och 3

  Tidsintervallet mellan dos 2 och 3 för vaccination mot covid-19 ändras till 5 månader, för dig som född 1956 eller tidigare, bor på särskilt boende eller har hemsjukvård eller hemtjänst.

 • 8 november 15:14

  Planerat underhållsarbete för fri surf

  Tisdag, 9 november, klockan 11-13 kommer det inte gå att använda vårt öppna trådlösa nätverk. Detta gäller i alla våra verksamheter där fri surf erbjuds!