4 oktober 2021

Miljoner till vårdcentraler som ersättning under covid-19 pandemin

Vårdcentralerna i Sörmland föreslås få över fyra miljoner kronor i ersättning för merkostnader under coronapandemin.

- Primärvården har också fått ställa om under pandemin och ska så klart få täckning för det, säger Jonas Lindeberg (VfP), hälso- och sjukvårdsregionråd.

Region Sörmland har, liksom övriga regioner, fått statsbidrag för uppskjuten vård kopplat till coronapandemin. Länets vårdcentraler, regiondrivna och privata, föreslås nu få 4,2 miljoner kronor för merkostnader kopplade till coronapandemin under januari till maj.
- Merkostnaderna är exempelvis kostnad för extrapersonal, olika uppsökande insatser, tält och material. Pengarna delas mellan länets olika vårdcentraler som drabbats olika hårt under den aktuella perioden, säger Mats Henningsson, chef för Hälsoval Sörmland.

Pengarna kommer från statsbidraget för uppskjuten vård. Förslaget diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 5/10.

CHAR