14 juni 2022

Nationell plan för transportinfrastrukturen innehåller viktiga satsningar för Sörmland

Den långsiktiga nationella planen för infrastruktur som beslutats av regeringen innehåller flera satsningar av stor betydelse för Sörmland. Bra för länet samtidigt som arbete pågår för att stärka järnvägskapaciteten ytterligare.

−Det är glädjande att regeringen avsätter mer pengar till de regionala planerna och att vi därmed kan fortsätta utveckla infrastrukturen i Sörmland för att stärka vårt län, säger Monica Johansson (S) Regionstyrelsens ordförande.

Regeringen bekräftar även de satsningar som redan pågår i länet, exempelvis utbyggnad av spår för mötestrafik på Västra stambanan, Hjulstabron, utbyggnad av väg 56 samt Ostlänken vilka alla är viktiga satsningar för Sörmland.
− Det är bra att regeringen skjuter till medel och gör satsning på Hjulstabron som gynnar både sjöfarten och den regionala utvecklingen, säger Kenneth Hagström regional utvecklingsdirektör i Region Sörmland.
Det storregionala samarbetet EnBättreSits, där sju län tillsammans arbetar för att rätt satsningar ska ske, är överens om flera prioriteringar som gynnar den regionala utvecklingen. Fyra tågspår till Uppsala, tillgängligheten till Arlanda och Ostlänken för att nämna några.

−Regeringens beslut, som lyfter viktiga satsningar i Mälardalen, visar på vikten av det storregionala samarbetet och vilken kraft det ger i det nationella perspektivet. Nu ska vi tillsammans med Trafikverket genomföra planen och ser fram emot ett nära och integrerat samarbetet så att vi tillsammans påskyndar alla satsningar och skapar ett utvecklat transportsystem som möter framtidens behov, säger Monica Johansson.

En satsning på dubbelspår Folkesta-Rekarne utmed Svealandsbanan saknas för närvarande i planen.
− Dialogen med Trafikverket fortsätter om hur vi tillsammans kan få till utbyggnaden för den tre kilometer långa sträckan Folkesta-Rekarna så snart som möjligt och hur vi kan stärka järnvägens kapacitet i och omkring Eskilstuna, säger Kenneth Hagström.

7E6B