8 mars 2023

Övervikt hos barn har ökat under pandemin

Övervikt och fetma, obesitas, bland fyraåringar ökade nationellt under covid-19-pandemin med drygt 30 procent. De regionala skillnaderna är stora och Sörmland ligger över rikssnitt. Det visar en ny studie från Uppsala universitet där överläkaren Charlotte Nylander från barnhälsovården i Sörmland medverkar.

Utgångsläget i studien är år 2018. Då hade 11,4 procent av barnen av övervikt eller obesitas. Två år senare, 2020 som var första året med coronapandemin, var siffran 13,3 procent. Det är den sjukliga fetman, obesitas, som ökat mest.
- Det var överraskande för oss att den största ökningen sågs för sjukdomen obesitas. Det tyder på att de som haft det tufft innan pandemin fick det ännu värre under 2020, säger Charlotte Nylander.

I studien ingår hälsovårdsdata från drygt 200 000 barn i Sverige. Informationen kommer från det rutinmässiga fyraårsbesöket som görs på barnavårdscentraler och som erbjuds alla familjer. Det finns sedan tidigare internationella studier med liknande resultat, med det här är även internationellt sett den största sammanställningen.

Det är väl känt att övervikt och i synnerhet obesitas orsakar många hälsoproblem för de barn och unga som drabbas. Man vet också att problemen ofta bibehålls i vuxen ålder och för med sig omfattande negativa effekter på hälsan även då.
- Därför är det viktigt att etablera goda levnadsvanor tidigt i livet och att följa hälsovanor och tillväxt över tid. Det behövs hälsofrämjande och förebyggande insatser på många nivåer i samhället för att undvika att barn får sjukdomen obesitas, säger Charlotte Nylander.

Studien visade också på tydliga regionala skillnader i förekomst av övervikt och obesitas. En signifikant ökning sågs i de flesta regioner men förekomsten varierar stort över landet. I Sörmland har andelen barn med övervikt och fetma ökat från 14 procent till 17 procent. Rikssnitt är 13, 3 procent.

Uppsala universitet har mer information.

Här finns undersökningen.

 

FM4A