8 september 2022

Satsning på en säkrare Näckrosled ska öka cykelturismen och förbättra folkhälsan

En bättre folkhälsa och ökad cykelturism i Sörmland är några av målsättningarna med att göra cykelleden Näckrosleden till en mer attraktiv och trafiksäker nationell led.

– Det är en spännande nysatsning. Leden har funnits sedan 1996, nu har vi möjlighet att få den klassad som nationell cykelled och genom detta sätta Sörmland på kartan som ett turistlän för cykel, säger Mattias Claesson (C) 2:e vice ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden i Sörmland.

I den regionala utvecklingsstrategin prioriteras att stärka folkhälsan. Goda levnadsvanor med särskilt fokus på rörelse är viktiga förutsättningar för bättre folkhälsa. Idag är Näckrosleden inte tillräckligt trafiksäker och behöver förbättras. En säkrare och mer tillgänglig cykelled ökar människors möjligheter till rörelse. 25 miljoner kronor satsas nu på en förändrad och förbättrad cykelled. Satsningen gör att brister i trafiksäkerheten kan åtgärdas och ge förutsättningar för att leden ska kunna klassas som en nationell cykelled.

Sörmlands kommuner har en central roll för att arbetet ska kunna genomföras, allt från utveckling av Näckrosledens destinationer som underhåll av leden och marknadsföring. Satsningen är viktigt för att skapa förutsättningar för sörmlänningarna, besöksnäringen och för cykelturister att på ett säkrare sätt uppleva den sörmländska naturen och besöksmål i Sörmland. Leden ska bli cirka fyra mil längre och få ytterligare en etapp.
−Cykelturismen är här för att stanna och både vi som bor i länet och besöksnäringen har stor nytta av detta initiativ, säger Marcus Forss, strategi Näringsliv och Arbetsmarknad, Hållbar Regional Utveckling i Region Sörmland.

Beslutet från regionala utvecklingsnämnden, den 2/9, innebär att Region Sörmland får ett fortsatt huvudmannaskap och tillsammans med kommunerna genomföra förbättringar. I uppdraget ingår att ansöka om att göra Näckrosleden till en nationell huvudcykelled.

Fakta
● Leden får 15 etapper, och bli cirka 74 mil lång
● Region Sörmland är fortsatt huvudman för utvecklingsarbetet
● Organisation och budget för drift- och underhåll samt utveckling
● Uppbyggd process för samverkan i länet
Länstransportplanen 

 

FH2N