3 februari 2022

Satsning på länets företagande – både ungt och äldre

Region Sörmland satsar på länets entreprenörskap och företagande. Detta genom samverkan med Ung företagsamhet och Nyföretagarcentrum. Syftet är att stötta den kreativitet och innovationskraft som finns i hela Sörmland.

- Det här är bra och viktiga satsningar för att nå ut till grupper med olika erfarenheter. Dels når vi ut till Sörmländska ungdomar som ger en god återväxt till näringslivet och som får pröva nyskapande idéer innan de kliver ut på morgondagens arbetsmarknad, dels stärker vi de entreprenörer som vill förverkliga sina affärsidéer här och nu, säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Ung Företagsamhet är en politisk obunden, ideell utbildningsorganisation som ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap. För att stödja och utveckla arbetet med entreprenörskap och företagande bland unga föreslås Region Sörmland och Ung företagsamhet ingå en överenskommelse om ett organisationsbidrag på 500 000 kronor per år.
- Ung företagsamhet är verksamma i hela Sörmland och har de senaste åren visat framgångsrika resultat. Att medverka till att stötta barn och unga med kreativa tankar och idéer är viktigt både på kort och lång sikt, säger Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör.

Region Sörmland föreslås också att stötta entreprenörer genom Nyföretagarcentrum, som också finns i hela länet, men med en äldre målgrupp.
- Region Sörmland arbetar med att stärka entreprenörskapet och den egna innovationskraften bland de som bor i länet. Nyföretagarcentrum skapar förutsättningar för de som vill starta, eller precis har startat, eget företag genom kostnadsfri rådgivning. Nyföretagarcentrum har bland annat varit väldigt framgångsrika i att stötta utlandsfödda företagare, säger Kenneth Hagström.

I syfte att stödja och utveckla arbetet med nyföretagande i Sörmland föreslås Region Sörmland och länets fyra Nyföretagarcentrum ingå en överenskommelse om bidrag på 100 000 kronor, 25 000 kronor per år till respektive Nyföretagarcentrum i länet.

Förslagen diskuteras och beslutas på mötet med regionala utvecklingsnämnden den 4/2.

 

3FRZ