15 oktober 2021

Storsatsning på kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården

Region Sörmland föreslås satsa 20 miljoner kronor på kompetensutveckling för sjuksköterskor. Syftet är att få fler att specialistutbilda sig och målet är att satsningen ska ge omkring 60 nya medarbetare.

- Det känns jättebra att vi genom denna satsning får fler händer i vården. Det är glädjande att kunna erbjuda studieförmån till fler specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och paramedicinska medarbetare, säger Louise Wiklund (VFP), regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor.

Förslaget, som diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 19/10, är att tillfälligt öka antal platser för att vidareutbilda sig med studieförmån. För att bli beviljad studieförmån krävs en tillsvidareanställning i Region Sörmland. Tanken är att erbjuda anställning samt studieförmån till studenter som läser sista läsåret till sjuksköterska eller inom de paramedicinska områdena.

Genomförs detta så skulle regionen erhålla omkring 45 färdigutbildade sjuksköterskor och 25 paramedicinska medarbetare till senast januari 2023. Det skulle inte bara stärka kompetensförsörjningen utan även bidra till ökad trygghet för individen. Satsningens totala kostnad beräknas motsvara 20 miljoner kronor.
- Satsningen gagnar både oss som arbetsgivare och individen, som erbjuds fast anställning och möjlighet att vidareutbilda sig med ersättning, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

TRBN