22 november 2022

Storsatsning på oberoende av inhyrd personal

Oberoende av inhyrd bemanning. Det är målet med arbetet som nu startar i hälso- och sjukvården i Region Sörmland. Första steg är att från februari 2023 kraftigt reducera inhyrning av sjuksköterskor. Samtidigt görs stora satsningar på regionens egna medarbetare i vården.

- Vi gör det här för att vi vill värna våra medarbetares arbetsmiljö, förbättra kontinuiteten, öka patientsäkerheten, för att vi hellre anställer medarbetare än hyr in till hög kostnad och för att vi vill ha kraft att utveckla den Sörmländska vården, säger Magnus Johansson, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Sörmland.

Satsningen är förhandlad med Vårdförbundet som är positiva till överenskommelsen.
- Det är väldigt positivt att arbetsgivaren gör den här satsningen på sina ordinarie medarbetare och arbetsmiljön. Vi anser att det är ett första stort steg men att ytterligare satsningar kommer att krävas i ett senare skede, säger Lena Lindh, avdelningsordförande Vårdförbundet Södermanland.

Målet är att från februari 2023 kraftigt reducera inhyrning av sjuksköterskor i Sörmland. Arbete för att erbjuda hyrpersonal fast anställning har börjat och flera insatser görs för att fokusera mer på Region Sörmlands nuvarande och kommande medarbetare.

Ökad ersättning för att jobba helg, kväll och natt till sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor är beslutad, fördelarna och möjligheterna med att arbeta i Sörmland tydliggörs, stora delar av HR-organisationen är riggade för att fokuserat arbeta med detta och en rekryteringsbonus på 30 000 kronor till medarbetare som rekryterar nya kollegor införs tillfälligt.
- Den ökade ersättningen till sjuksköterskor och barnmorskor för arbete helg, kväll och natt motsvarar cirka 40 miljoner kronor per år. Pengar som gått till hyrpersonal lägger vi istället på våra egna medarbetare samtidigt som vi gör mer för att rekrytera fler och visa fördelarna som finns med att arbeta hos oss, säger Magnus Johansson.

GM5E