Brita Molin

Brita Molin (1919-2008) var bildkonstnär, grafiker och tecknare. Under 1940-talet studerade hon för både Isaac Grünewald och Otte Sköld på respektive målarskolor för att sedan vidareutbilda sig vid Konstakademien i Stockholm och Atelier 17 i Paris 1963–65.

I likhet med sina jämnåriga konstnärskollegor hade Molin ett slags abstrakt-expressionistiskt bildspråk med breda stråk, som skvallrar om ett passionerat färgintresse. Vid 1900-talets mitt intresserade sig många bildkonstnärer för musik i sitt skapande, där färgerna blir toner och verken byggs upp som melodier. Detta präglar också Brita Molins konst.

Molin var medlem i den spontanistiska konstnärsgruppen Aktiv Färg. Inom konstriktningen spontanism är den skapande handlingen, slump och tidpunkt för rörelse snarare än ett förutbestämt resultat, det som utgör konstverkets förutsättningar – precis som inom musik. Brita Molin finns även representerad på bland annat Nationalmuseum i Stockholm och Museum of Modern Art i New York.

Konstverket heter Mot Hallandsåsen (1974). Tekniken är emalj på plåt.

Uppdaterat: 9 juni 2020
UPNW