Lena Appel

Nyköpingskonstnären Lena Appel (f. 1965) vill att hennes konst ska skänka betraktaren glädje och kraft. Verken på denna vägg är en del av måleriprojektet How do you grow? med tema utanförskap där blommor ur fantasi och verklighet tillsammans bildar en flora av mångfald och olikheter där alla tillåts växa i sin egen takt.

I Appels bilder är växterna individer, udda blommor. Hon skapar med särskild förståelse för hur svårt det kan vara att få ta sin rättmätiga plats som individ då ett av hennes barn diagnosticerades med autism, vilket påverkade henne både som konstnär och som mamma.

Lena Appel utbildade sig på Umeå konsthögskola 1990–1995 och hennes konst är representerad i regionala och kommunala samlingar i hela Sverige. I Sörmland har hon arbetat med ett flertal utsmyckningsuppdrag utöver Nyköpings lasarett, däribland på Myntans äldreboende och Nyköpings Folkhögskola.

Konstverken heter Blå-gulsippa, Calendula, Anemon, Knappblomma och Hängklocka. Samtliga verk är från 2017 och tekniken målning på borstad aluminium.

Uppdaterat: 9 juni 2020
DS3Z