Sonja Schönberger

Sonja Schönberger (1923-2013) var en svensk målare, grafiker och tecknare född i Göteborg. Hon utbildade sig vid Valands målarskola under 1940-talet som elev till Nils Nilsson och företog sig en rad studieresor ut i Europa.

Schönbergers ofta starka, tidsenliga expressionistiska bildspråk rymmer såväl stilleben som öländska och sydeuropeiska kustlinjer och landskap.

Sonja Schönbergers Tidig morgon (1982). Tekniken är emalj på plåt.

Uppdaterat: 9 juni 2020
TZQX