Dammsdal skola och boende

Välkommen till oss - vi öppnar dörrar!

Barn har det bäst när de bor hemma hos sina egna föräldrar. Det gäller även barn och ungdomar med funktionsvariationer inom autismspektrat. Ibland måste man välja det näst bästa och då kan vi vara ett bra val.

Dammsdal har sedan 1994 specialiserat sig på elever inom autismspektrat. Vi kan erbjuda en helhetslösning med skola och boende under elevens skoltid. Verksamheten har plats för 38 elever. Vår skola på Dammsdal är anpassad för att hjälpa ungdomar som tidigare har haft det tufft på hemorten.

Ansökan om inskrivning 

 

 

Våra ambitioner är att anpassa studier, fritid och vardag. Förutsättningarna och möjligheterna att lyckas på Dammsdal kan vara större än tidigare. Anledningen är att vi har kunskaper om funktionsvariationerna, om en specifikt anpassad pedagogik, vi har anpassade lokaler, resurspersoner på nära håll och dessutom möjlighet att ge eleven stöd under hela dygnet.

Vi tar hänsyn till det annorlunda sättet att lära, tänka och förstå verkligheten och hjälper eleven att se sammanhang och därmed nyttan med att gå i skolan. Det kan göra skillnad då vi i första hand hjälper eleven att lyckas med sina studier utifrån sina förutsättningar.

Ungdomarna kommer från olika delar av landet och har oftast genomgått omfattande utredningar av barnhabilitering, barnpsykiatrisk klinik och socialförvaltning. Vid dessa utredningar har det framkommit att ungdomarna har behov av hjälp och stöd i en miljö där det finns människor i såväl skola som boende som förstår deras individuella behov och bakomliggande funktionsvariationer.

Dammsdal är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Dammsdals symbol: Guckusko

  • En växt som behöver speciella förutsättningar för att kunna växa
  • Den växer långsamt och är mycket sällsynt
  • Behöver rikligt med näring för att blomma
  • När den blommar är den vackrare än många blommor och står sig länge.

Dammsdal öppnar dörrar

Uppdaterat: 15 maj 2024
446Q