Att vara elev på Dammsdal skola och boende

Dammsdal är en internatskola. Det betyder att alla elever som går i skolan bor på ett av Dammsdals elevhem.

Eleverna kommer från olika ställen i Sverige. De är mellan 12 och 21 år gamla och det är både killar och tjejer som går på skolan.

Eleverna som går på Dammsdal har valt att börja här. De kommer hit i samråd med sina föräldrar och sin kommun.

Alla elever har en diagnos inom autismspektrat. En del har flera diagnoser, t.ex. ADHD och Tourettes syndrom.

Personalen som arbetar här har goda kunskaper om dessa diagnoser. De har även kunskaper inom förhållningssätt och bemötande. Dessa kunskaper hjälper personalen att förstå och bemöta personer med diagnos inom autismspektrat.

Elevhem

Elevhemmet Eneroth

Uppdaterat: 4 december 2023
Q7NA