Tillbaka till listan

Peter Bernhardsson

Parti

Socialdemokraterna

Telefon

070-315 87 88

E-post:

Peter.Bernhardsson@regionsormland.se

Adress:

BOXTORP ROSENDAL 1
64696 STJÄRNHOV

avatar profilbild

Har följande uppdrag inom region Sörmland

Nämnd Uppdrag
Ambulansdirigeringsnämnden Ersättare
Mälardalstrafik AB styrelse Ersättare
Regionfullmäktige Ledamot
Regionstyrelsen Ledamot
Beredningsgrupp för vision Ledamot
Krisledningsnämnden Ledamot
Regionala utvecklingsnämnden Ledamot
Samverkansnämnden i sjukvårdsregion Mellansverige Ledamot
Etikprövningsmyndigheten Ledamot
Regionstyrelsens utskott för strategi och uppföljning Ledamot
Regionstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Oppositionsråd Oppositionsråd
Mälardalsrådets rådsmöte Personlig ersättare
Mälardalsrådets styrgrupp - En Bättre Matchning Representant