Dina rättigheter i vården

Dina rättigheter som patient är en central del i en god och jämlik vård. Du som invånare och patient har rätt till både insyn, inflytande och valfrihet.

Du har bland annat rätt att läsa alla handlingar om dig själv och om dina barn upp till en viss ålder. Du har också rätt att själv ta ställning till den vård du vill ha, och du väljer i stor utsträckning vart du vänder dig.

Samlad information på 1177.se

På den här sidan ger vi kortfattad information om regler och rättigheter. För fördjupad information om regler, rättigheter och lagar, besök 1177.

Vårdgaranti och fritt vårdval i Sörmland

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver. Läs mer om vårdgaranti och fritt vårdval i Sörmland och hitta kontaktuppgifter på 1177.se.

Patientavgifter - vad får du betala?

Våra patientavgifter är fastställda av regionfullmäktige. Som patient betalar du alltid avgift som gäller i den region du besöker. Det innebär att avgifterna kan variera i olika regioner. Läs mer om patientavgifter och högkostnadsskydd på 1177.se.

Det finns även högkostnadsskydd, som är maxbelopp för vad vård, sjuktransporter och läkemedel kostar dig under ett år. Högkostnadsskyddet gäller i hela Sverige.

Information om sjukresor hittar du också på 1177.se.

Välj vem som ska vårda dig

Om du är folkbokförd i Sörmland kan du själv välja vilken vårdcentral, sjukhusmottagning, slutenvård eller regionfinansierad privat vårdgivare i länet som du vill vända dig till.

Läs mer om att välja vårdcentral här

Välja vårdcentral utanför Sörmland

Vill du hellre tillhöra en vårdcentral utanför Sörmlands län? Kontakta dem direkt för att få reda på hur du ska göra för att kunna välja dem.

Tandvård

Alla barn och unga vuxna, till och med det år de fyller 23 år, har rätt till avgiftsfri och regelbunden tandvård.

På 1177.se hittar du information om rättigheter gällande tandvård.

Om du inte är nöjd med vården

Om du är missnöjd med din vård eller någon närståendes vård kan du lämna synpunkter eller klagomål på flera sätt:

  • Kontakta den mottagning där du fick vård eller behandling.
  • Du kan också kontakta Patientnämnden i Region Sörmland.
  • Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
  • Du kan också anmäla händelser till Diskrimineringsombudsmannen eller polisen, om dina klagomål rör något som kan vara diskriminerande eller brottsligt.

Läs mer på 1177 om att lämna synpunkter på vården.

Uppdaterat: 14 augusti 2023
Q3WE