Stetoskop som bildar formen av ett hjärta

Patientnämnden

Om du eller någon närstående har varit med om något i hälso- och sjukvården eller tandvården som du inte är nöjd med, kan du vända dig till den verksamhet som ansvarar för vården eller kontakta patientnämnden.

Patientnämnden tar emot synpunkter och klagomål på all offentligt finansierad hälso-, sjuk- och tandvård samt den hälso-och sjukvård som ges inom kommunen.

Patientnämndens handläggare har tystnadsplikt. Det kostar inget att vända sig till patientnämnden. Om du vill kan du vara anonym. Såväl barn som vuxna kan vända sig till oss. I patientnämndens uppdrag ingår att beakta barnperspektivet.

Det finns flera patientnämnder i Sverige. Kontakta patientnämnden i den region där du har fått vård.

Se gärna filmen från Socialstyrelsen om vad du kan göra om du inte är nöjd med hälso- och sjukvården:

Vad är patientnämndens uppgift?

Patientnämndens uppgift är att hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram synpunkter och klagomål till vården och se till att de blir besvarade. Svaret från vården ska ge en förklaring kring det som hänt och svara på eventuella frågor. Patientnämndens uppgift är också att informera dig om vilka rättigheter du har i vården. Genom att återföra inkomna synpunkter och klagomål till vården så bidrar patientnämnden till att den blir bättre. 

Lämna synpunkter och klagomål

Du kan kontakta oss via telefon, brev, e-post eller genom att logga in på 1177. Via e-post tar vi endast emot allmänna frågor då det inte kan garanteras någon sekretess eller säkerhet när du kontaktar oss den vägen. Skicka därför inga personuppgifter i mejl.

Använd  blanketten "synpunkter och klagomål till patientnämnden" när du skriver till oss. Du behöver inte skicka med journalkopior. Om du kontaktar oss i ett ärende som handlar om en närstående över 18 år, så behöver du också fylla i en fullmakt där patienten godkänner dig som ombud. För aktuella blanketter och mer information se nedan.

Blanketter och information

Uppdaterat: 25 oktober 2023
YHS5