Stödperson - en rättighet för dig som tvångsvårdas

Du som tvångsvårdas enligt lagen om tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård eller smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden vården pågår och även fyra veckor efter om du vill.

Vad gör en stödperson för dig?

  • Stödjer dig i personliga frågor och är en medmänniska
  • Kan besöka dig på avdelningen eller annan plats där du är
  • Har rätt att vara med vid förhandlingar i domstol om du vill
  • Har tystnadsplikt

En stödperson ska däremot inte:

  • Utföra vårdpersonalens arbete
  • Överta ansvaret för din ekonomi
  • Vara ditt juridiska ombud

Så här gör du för att få en stödperson

Prata med din kontaktperson, behandlare eller läkare så hjälper de dig att kontakta patientnämnden. Du kan också vända dig direkt till patientnämndens kansli. Du behöver fylla i en blankett som heter "begäran om stödperson". Fråga efter blanketten på avdelningen eller kontakta patientnämndens kansli.

När vi tagit emot din begäran om stödperson kontaktar vi någon av de stödpersoner vi har. Om du har särskilda önskemål om exempelvis kön på stödpersonen, språkkunskaper, ungefärlig ålder eller intressen får du gärna ange det i din begäran. Vi gör vad vi kan för att tillgodose dina önskemål. Om du själv har förslag eller önskemål om någon du vill ha som stödperson så måste den personen själv vända sig till patientnämndens kansli.

Läs om hur du blir stödperson här. 

Vem är stödpersonen?

Stödpersonens uppdrag är att vara ett stöd för dig samt någon du kan prata med. Det är ett fritidsuppdrag med ersättning från patientnämnden. Stödpersonen har anmält sitt intresse till oss på patientnämnden och är en person som är intresserad av att vara en medmänniska. Stödpersonerna är oftast lite äldre, men vi försöker rekrytera personer i alla åldrar och med olika bakgrund.

Vad är patientnämnden?

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som, förutom att utse stödpersoner, tar emot synpunkter och klagomål på vården. Inkomna synpunkter bidrar till att kvalitetsutveckla vården. Patientnämnden gör inga medicinska bedömningar eller fattar beslut om vården gjort rätt eller fel.

Patientnämnden har tystnadsplikt och omfattas av samma sekretesslagstiftning som hälso- och sjukvårdspersonal. Man får också vara anonym när man vänder sig till patientnämnden med synpunkter och klagomål.

Läs mer om patientnämndens arbete här.

 

Uppdaterat: 23 september 2020
N78A