Stödperson - en rättighet för dig som tvångsvårdas

Om du tvångsvårdas har du rätt till en stödperson. Stödpersonen ska fungera som en medmänniska och inte vara en del av din vård.

Du som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår och även fyra veckor efter om du och stödpersonen vill.

Vad gör en stödperson för dig?

  • Stödjer dig i personliga frågor och är en medmänniska
  • Kan besöka dig på avdelningen eller annan plats där du är
  • Har rätt att vara med vid förhandlingar i domstol om du vill
  • Har tystnadsplikt

En stödperson ska däremot inte:

  • Utföra vårdpersonalens arbete
  • Överta ansvaret för din ekonomi
  • Vara ditt juridiska ombud

Mer information

Uppdaterat: 4 september 2023
84TN