Vill du bli stödperson?

Ett uppdrag för dig som vill hjälpa en medmänniska. Att i en svår situation ha någon att prata med är kanske den viktigaste hjälpen man kan få.


Patienter som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Om patienten och stödpersonen vill kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor.

Som stödperson ska du:

  • Stödja patienten i personliga frågor och vara en medmänniska
  • Träffa eller ringa patienten en gång per vecka
  • Närvara vid förhandlingar i Förvaltningsrätten, om patienten vill det
  • Regelbundet rapportera till patientnämnden hur uppdraget fungerar

Som stödperson ska du inte:

  • Utföra vårdpersonalens arbete
  • Överta ansvaret för patientens ekonomi
  • Vara juridiskt ombud

Mer information

Uppdaterat: 12 december 2022
G37P