Nyhetslista

 • 30 september 09:03

  Remiss för förslag till Länstransportplan 2022-2033

  Region Sörmland har regeringens uppdrag att ta fram en ny länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033. Region Sörmland har tagit fram ett förslag till länsplan och inbjuder härmed länets kommuner samt berörda myndigheter och organisationer att lämna synpunkter inför framtagande av slutlig version.

 • 28 september 13:19

  Upphandling av ortopediverksamhet

  Region Sörmland föreslås upphandla ortopedoperationer för två miljoner kronor. Syftet är att jobba undan den uppskjutna vård som uppstått under pandemin. Upphandlingen innebär omkring 70 ingrepp i veckan.

 • 19 september 13:13

  Älg på Mälarsjukhuset

  En älg hoppade in genom ett fönster på Mälarsjukhuset under söndagen. Veterinär bedövade älgen som nu är avliden. Ingen människa kom till skada.

 • 15 september 20:49

  Polisinsats på Regionsjukhuset Karsudden

  Under eftermiddagen barrikerade sig två patienter i en sluss på Karsudden och polis tillkallades. Patienterna är åter på sina avdelningar.

 • 14 september 10:02

  Åter framåt för den Sörmländska vården

  Den Sörmländska sjukhusvården tar åter kliv framåt enligt undersökningen nationell patientenkät 2021. Inom samtliga frågeområden förbättras resultaten mer än rikssnitt. De allra flesta patienter är nöjda med sin vård, män och äldre något mer så än kvinnor och yngre. Sörmlands resultat ligger dock fortfarande strax under genomsnitt vilket innebär att det finns områden att förbättra.

 • 10 september 13:02

  Provtagningsstationen vid Nyköpings lasarett flyttar

  Från och med måndag 13 september finns provtagningsstationen för covid-19 vid Nyköpings lasarett på en ny plats. Nya adressen är vid Fåfängans väg, vid före detta Hållets äldreboende.

 • 10 september 09:13

  Lokalförändringar för vaccination mot covid-19 i Sörmland

  Under hösten sker förändringar i vaccinationsarbetet mot covid-19 i hela Sörmland. De flesta privata vaccinatörernas uppdrag går ut och vaccineringen tas till stora delar över av Region Sörmland. Fortsatt vaccination kommer framför allt att ske på vårdcentraler i länet.

 • 7 september 13:47

  Förändring för gående och trafikanter runt Mälarsjukhuset

  Ombyggnationerna vid Mälarsjukhuset går vidare och nu pågår intensiva förberedelser för nästa stora moment: stomresning av den nya sjukhusbyggnaden vid Mälarsjukhuset. För att skapa en säker miljö för gående och trafikanter vid Mälarsjukhuset förändras trafiksituationen med start under september.

 • 3 september 10:58

  Region Sörmland driver på omställningen för ett fossilfritt Sörmland 2045

  Region Sörmland ska visa vägen för Sörmlands energiomställning. Analys om nuläge, bedömning av framtida energibehov och vilken roll regionen bör ta för att driva på omställningen mot ett fossilfritt Sörmland 2045 ska göras. Det är förslaget till Regionala utvecklingsnämnden (RUN) den 3 september.

 • 1 september 11:23

  Nu erbjuds transplanterade extrados vaccin mot covid-19

  Personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling ska erbjudas en extra dos vaccin mot covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Först ut i Sörmland är de som genomgått vissa typer av transplantationer.