Nyhetslista

 • 14 juni 11:47

  Insatser för skolutveckling, gröna näringar och kultursektorn

  Region Sörmland sätter in fler åtgärder för utveckling och återhämtning i spåren av pandemin. Nu är det skolutveckling, gröna näringar, lokalproducerad mat och kultursektorn som är i fokus. Insatser för 7,5 miljoner väntas regionstyrelsen att ta beslut om den 15 juni.

 • 10 juni 08:00

  Läs dina journalanteckningar från 1177 Rådgivning på telefon

  Från och med den 10 juni är det möjligt att ta del av de journalanteckningar som görs när du ringer 1177 Rådgivning på telefon.

 • 8 juni 10:18

  Tillfälligt vaccinationsintyg fram till 1 juli

  Via e-tjänsten ” Beställning tillfälligt vaccinationsintyg covid-19” kan Region Sörmland utfärda ett tillfälligt vaccinationsintyg fram till den 1 juli. Du har själv ansvar för att ta reda på att intyget godkänns som intyg beroende på vad du behöver det till.

 • 1 juni 14:21

  Gemensamt arbete för att utveckla sörmländska kulturtillgångar

  Hur skapas relevanta och hållbart stöttande strukturer för det sörmländska kulturlivet? Hur underlättas samverkan, utveckling och kreativitet för kulturaktörer och hur blir kulturlivet mer motståndskraftigt i kriser som den vi lever i just nu? Det är frågor som projektet Sörmländska Kulturtillgångar ska hitta svar på.

 • 21 maj 13:24

  10 miljoner till sommarjobb i Sörmland

  På grund av pandemin finns risk att många ungdomar inte får sommarjobb, därför satsar nu Region Sörmland 10 miljoner kronor på att ge kommuner och organisationer möjlighet att anställa ungdomar.

 • 19 maj 09:38

  Rätt information men ändrad adress i brev om vaccination för Eskilstuna

  Från och med imorgon, 20 maj, börjar brev komma hem till personer i länet som är mellan 50 och 59 år och nu erbjuds vaccination mot covid-19. Informationen i brevet är korrekt, men för boende i Eskilstuna gäller ny adress för vaccinering. Det är Parken Zoo som gäller även i fas 4. Anledningen är att regionen sagt upp avtalet med det privata företaget Vaccina.

 • 18 maj 15:54

  11 miljoner till projekt i Sörmland

  Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige ger EU-stöd till flera projekt i Sörmland. Totalt går 54 miljoner till Östra Mellansverige, varav drygt elva miljoner går till Sörmland.

 • 10 maj 17:08

  Självhjälpsprogram för oro i samband med covid-19

  Du som känner en oro som påverkar din vardag kan nu få stöd i ett nytt självhjälpsprogram på nätet.

 • 10 maj 11:43

  Bra betyg för delaktighet i vården på Region Sörmlands vårdcentraler

  80 procent av patienterna på regionens vårdcentraler känner sig delaktiga i sin vård. Det visar den undersökning som nyligen genomförts i primärvården. Även inom området tillgänglighet fick vårdcentralerna ett bra resultat överlag medan förbättringspotential finns inom området kontinuitet.

 • 22 april 11:08

  Nu är vi medlemmar i Svenska Cykelstäder!

  Region Sörmland har blivit medlem i Svenska Cykelstäder, en förening som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Att vara medlem i Svenska Cykelstäder innebär att tillsammans verka för ökad framkomlighet, bättre folkhälsa och minskade utsläpp.