Det digitala Sörmland

I Region Sörmland pågår ett ständigt arbete med att möta verksamheternas och invånarnas efterfrågan och behov av nya digitala lösningar och etjänster. Arbetet kring den digitala transformationen sker inom regionens verksamheter, med våra invånare och i samverkan med bland annat andra regioner, kommuner och myndigheter.

Det här är målet för vårt arbete

Som region vill vi kunna erbjuda fler, och rätt, digitala tjänster till dig som är patient och invånare i Sörmland. Vi vill att du som invånare ska ha bättre möjligheter att delta i hälso- och sjukvården utifrån dina förutsättningar. Som patient ska du ha förutsättning att aktiv ta del av din egen vård, vara medskapare av medicinska data och ha full insyn i informationen om din egen hälsa.

Region Sörmland strävar efter att kunna erbjuda smarta e-tjänster och digitala lösningar som kan nyttjas i det dagliga livet och underlätta dialogen med regionens verksamheter och användandet av regionens tjänster.

Digitala initiativ

Läs mer om olika e-tjänster inom vården och andra digitala satsningar som görs inom Region Sörmland.

Uppdaterat: 11 april 2024
4H4Z