Mål och vision

Vi är till för dig som bor och verkar i Sörmland. Våra största uppdrag är hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling.

Vår vision är "Den öppna regionen – för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region".

Vi ger dig som invånare tillgång till:

  • en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet
  • en väl fungerande kollektivtrafik
  • ett rikt kulturutbud
  • en god miljö.

Vi har även regeringens uppdrag att driva ett hållbart tillväxtarbete i regionen. Det gör vi bland annat genom att samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning. 

Vi strävar efter att allt vårt arbete ska ske på ett hållbart sätt, läs mer om vårt hållbarhetsarbete här!

Vi delar upp våra mål i tre perspektiv, dessa är:

  • Medborgarperspektivet som beskriver sörmlänningarnas behov, livsstil och hälsoläge
  • Verksamhetsperspektivet som beskriver hur regionen ska arbeta och leverera sina tjänster och produkter för att svara upp mot de krav, förväntningar och behov som finns
  • Resursperspektivet.som säkerställer att resurserna används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt

Varje perspektiv rymmer ett antal politiska mål, du hittar dessa i de utfällbara blocken. 

Region Sörmlands politiska mål

Uppdaterat: 3 december 2019
28PQ