Grafisk profil

Region Sörmlands grafiska profil är viktig för igenkänning både för oss som arbetar i regionen och för dig som möter någon av våra verksamheter. När du ser vår logotyp eller något av våra varumärken, ska du veta att verksamheten tillhör regionen och att informationen kommer från oss.

I Region Sörmland arbetar vi inom ett brett spektrum av verksamheter och med vitt skilda uppgifter. När du kommer i kontakt med Region Sörmland ska det vara tydligt att informationen kommer från oss.

Den gemensamma logotypen är vårt främsta kännetecken och bidrar till att ge en samlad bild av verksamheterna i Region Sörmland.

Du kan också mötas av något av våra varumärken. Folktandvården Sörmland och Sörmlandstrafiken är två exempel. För att tydliggöra samhörigheten finns då orden "En del av Region Sörmland" med i kommunikationen.

Andra varianter som du kan mötas av är näckrosen tillsammans med texten "På uppdrag av Region Sörmland" och "Med stöd av Region Sörmland" eller "I samarbete med Region Sörmland". 

Du kan också mötas av logotypen i kombination med andra varumärken, så som 1177 i vår patientinformation.

Region Sörmlands grafiska profil består förstås av mer än logotypen. På dessa sidor sammanfattar vi några av de grundläggande regler som gäller för Region Sörmlands grafiska profil och här finns också grundversionen av logotypen för nedladdning.

Uppdaterat: 13 maj 2024
D31Y