Om webbplatsens funktioner och tillgänglighet

Anpassning och tillgänglighet

Region Sörmlands webbplats är tillgänglig och användbar för många grupper. Oavsett om du är funktionsnedsatt eller har annan kulturell- eller etnisk tillhörighet finns samma, eller likvärdig information tillgänglig. Webbplatsen följer internationella och nationella tillgänglighetsregler WCAG 2.1 A och AA-nivån (Web Content Accessibility Guidelines).

Anpassningar enligt tillgänglighetsregler

  • Användning av tabeller på sidor används i begränsad omfattning.
  • Talande webb. Texter på webbplatsen kan läsas upp med talstöd. Längst upp på sidan finns länk till funktionen.
  • Alla texter är genomarbetade för att vara så begripliga som möjligt.
  • Google translate används för att få ett brett språkstöd. Längst upp på sidan finns länk till funktionen.
  • Möjlighet finns att tabba sig fram direkt till menyer och innehåll enligt tillgänglighetskraven.

Det finns delar som ännu inte lever upp till alla krav om tillgänglighet. Detta kan du läsa mer om på sidan tillgänglighetsredogörelse.

Standarder

För att strukturera innehållet på sidan används HTML 5. Presentationen av innehållet styrs via stilmallar, så kallade Cascading Style Sheets (CSS). Webbplatsens kod är av god kvalitet och följer standarder.

Webbplatsen är byggd i så kallad responsiv webbdesign som innebär att webbplatsens utseende anpassas efter den skärm som besökaren använder. Det kan vara smarta telefoner, surfplattor eller stationära datorer.

Ge synpunkter

Om du har problem eller vill kommentera webbplatsen tar vi gärna emot dina synpunkter. Använd funktionen Tyck till som du hittar längst ned på sidan. Eller skriv till webbsupport@regionsormland.se.

Utskrifter

Använd webbläsarens utskriftsfunktion eller kortkommandot Ctrl + P för att skriva ut på papper. Anpassning sker automatiskt för utskrift. På utskrifterna finns inte vänsternavigeringen med.

Förändra teckenstorlek och färg

Använd webbläsarens funktioner för att förändra textstorleken på webbsida. Se webbläsarens hjälpfunktion. I de flesta webbläsarna får du större text genom att hålla ner Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet alternativt Ctrl och + eller -. Även färgval kan ändras i webbläsaren inställningar.

Tangentbordsnavigering

Om du har svårt att använda mus kan det vara  enklare att navigera med hjälp av tangentbordet. I alla webbläsare kan du göra det genom att använda Tab-tangenten för att hoppa från en länk till nästa. Enter- eller Returtangenten kan användas för att aktivera en länk.

Surfplattor och mobiltelefoner

Webbplatsen fungerar responsivt, dvs att innehållet och designen formar sig efter skärmstorlek.

IP-adresser och cookies/kakor i Vizzits besöksstatistik

När du som besökare stänger webbläsaren försvinner kopplingen till IP-adresser i Vizzits cookie.

Uppdaterat: 6 september 2022
UF35