Rättspsykiatrisk vård

Regionsjukhuset Karsudden bedriver rättspsykiatrisk vård som är hälso- och sjukvård men samtidigt en brottspåföljd.

Den rättspsykiatriska vården, som är en form av psykiatrisk tvångsvård, påbörjas alltid som slutenvård. Vården är inte tidsbegränsad och behovet av fortsatt vård prövas regelbundet i Förvaltningsrätten.

Rättspsykiatrisk vård kan vara med eller utan särskild utskrivningsprövning, där olika regler gäller för exempelvis innehav av kommunikationsutrustning, möjlighet till permissioner och utskrivning. 

Vården syftar till att minimera uttrycken för den psykiska ohälsan samt bygga upp en stabil social plattform utanför sjukhuset. Detta för att möjliggöra för utskrivning från i första steget sluten rättspsykiatrisk vård till öppenvård utan risk för försämrat psykiskt mående eller återfall i brottslighet. 

Uppdaterat: 13 oktober 2021
D23A