Vill du arbeta på Dammsdal?

Välkommen att arbeta med oss!

Vad som är "rätt" kompetens bestäms utifrån verksamhetens mål och syften. Kompetens är - förutom formella kunskaper - färdigheter, erfarenheter och social förmåga. Även värderingar och attityder kan innefattas.

Arbetsgivaren ska tillsammans med medarbetarna skapa en arbetskultur som främjar lärande och utveckling i arbetet - en lärande organisation. Alla medarbetare ska ha möjlighet att anpassa och utveckla sin yrkesmässiga kompetens i takt med verksamhetens förändrade krav. Medarbetarsamtalet ska ligga till grund för individuell kompetensplanering.

Våra medarbetare har möjlighet utveckla sin yrkesmässiga kompetens.

Dammsdals minilärcentra är en resurs för dig som är anställd på Dammsdal. Här finns teknisk utrustning och lokaler för enskilt arbete och grupparbete. I minilärcentrat kan du med telebildteknik aktivt delta i föreläsningar och grupparbeten på andra orter utan att resa dit.

En av de viktigaste grundstenarna för att Dammsdal ska kunna utvecklas och leva vidare är de anställdas kunskaper och erfarenhet.

Dammsdal värnar om medarbetarnas hälsa genom olika friskvårdsaktiviteter.

Vad innebär tystnadsplikt?
I och med att du skriver på ditt anställningsbevis har du förbundit dig till tystnadsplikten. Den innebär att all information du får om elever och deras diagnoser, sjukdomar och sociala förhållanden får du bara diskutera med de som arbetar kring samma person. Tänk på att tystnadsplikten inte upphör när du avslutar din anställning.

Vi har skyldighet att kontrollera om en person förekommer i belastningsregistret innan vi anställer ny personal. Dammsdal uppmanar därför ny personal att begära utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning kan ske.     

Dammsdal öppnar dörrar

Uppdaterat: 27 september 2019
ET6H