En kvinna i 1800-talsklädsel i trädgården framför Nynäs slott.

Nynäs slott och naturreservat

Vår vision är att vidga vyer och väcka engagemang!

Välkommen till 3822 hektar, över både hav, land och sjö. Här finns avskildheten, det finstämda och möjligheterna till naturnära upplevelser. Upptäck den kulturhistoriska skatt som finns här, bakom varje krön! Nynäs slott arbetar både med egna produktioner, samproduktioner och gästspel. Idag förvaltas och sköts reservatet av Sörmlands Naturbruk, en del av Region Sörmlands kultur & utbildningsförvaltning.

Aktuellt just nu

Öppettider Gårdsbutik, Restaurang Nynäs och utställningar:

22 juni - 18 augusti: onsdag-söndag kl.11-16

Slottsparken och omgivningarna har öppet året runt.

Läs mer om vad som är aktuellt på Nynäs slott och naturreservat på nynasslott.se

Så arbetar vi

Publika utställningar under sommarhalvåret

Vi erbjuder avgiftsfria utställningar med avsikt att vidga vyer och väcka engagemang hos besökaren. På Nynäs finns det något för alla. Utställningarna har öppet under juni-augusti. Läs mer på Nynäs slotts webbplats.

Alla ska få ta del av naturen

Mängder av strövstigar underlättar upptäcktsfärden i skog och mark.
Intill Gisesjön finns Prins Alexanders utsiktsplats, en dopgåva med syfte att skapa en ökad tillgänglighet och ett ökat intresse för den sörmländska naturen samt ge fler möjlighet till rekreation och fina naturupplevelser, oavsett bakgrund och förmåga. Vid platsen finns information på flera språk om naturen i området. Dopgåvan är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Södermanlands län, Regionförbundet Sörmland, Region Sörmland Sörmland och andra givare.

En lång historia

Fynd och gravar från brons- och järnåldern vittnar om att området kring Nynäs har varit befolkat sedan mycket långt tillbaka i tiden. Själva godset Nynäs finns tidigast omnämnt i ett brev från 1328. Sedan dess har Nynäs tillhört flera av de mest inflytelserika adelsfamiljerna i landet. Sedan 1984 förvaltas Nynäs i sin helhet av Sörmlands Naturbruk. Slottets inventarier ägs och förvaltas av Nationalmuseum. Under sommarhalvåret kan besökare ta del av historiska visningar både i och utanför slottet. Läs mer på Nynäs slotts webbplats.

Långmaren, en museigård med ovanligt välbevarad allmogehistoria

Idag är såväl byggnaderna som gårdens närmaste omgivning skyddade som byggnadsminne och ingår i Nynäs naturreservat. Här finns en ovanligt rik flora tack vare att markerna runt Långmaren inte har konstgödslats och skötts på ett varsamt sätt. På Långmaren finner man exempel på många växter som förr var karakteristiska för jordbrukslandskapen men som blivit alltmer ovanliga.

Nynäs gård- en viktig del i bevarandet av kulturlandskapet

Vid Nynäs är jordbruket en mycket viktig del av verksamheten och helt nödvändigt för att kunna vårda och behålla det vackra och artrika kulturlandskapet. All växtodling på Nynäs är kravgodkänd. 180 hektar betas för närvarande av omkring 180 dikor och kalvar samt ett antal får. Dessa fyrbenta vänner är oumbärliga för att bibehålla det omgivande kulturlandskapet. Kött från nöt- och lammproduktionen återtas i den egna verksamheten, bland annat i Restaurang Nynäs, Restaurang Ekologen vid Öknaskolan och Sörmlands museums restaurang.

Ett varsamt skogs- och viltbruk

Skogsbruket på Nynäs ska bedrivas med varsamhet och främst i landskapsvårdande syfte.
Vissa områden lämnas helt orörda och här finner man flera naturområden med en speciellt känslig miljö som är helt nödvändig för vissa växt- och djurarters överlevnad.

De vilda djuren utgör en viktig del av Nynäs naturreservat och kräver en noggrann planerad förvaltning.. Besökare som kommer till Nynäs har stora möjligheter att få se vilt såsom älg, kronhjort, dovhjort, vildsvin, mufflon och rådjur. De varierande markerna håller även ett rikt fågelliv. Sörmlands naturbruk bedriver en långsiktig naturlig och hållbar förvaltning av klövviltstammarna. Viltkött återtas i den egna verksamheten, bland annat i Restaurang Nynäs, Restaurang Ekologen vid Öknaskolan och Sörmlands museums restaurang.

Uppdaterat: 16 april 2024
3AYD