Nyhetslista

  • 1 mars 12:55

    Ostlänkens stationer i Sörmland är avgörande för hållbarhet, långsiktighet utveckling och konkurrenskraft

    Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att utreda utbyggnad av nya stambanor med en kostnadsram på 205 miljarder kronor. Idag, den 1 mars, har Trafikverket slutredovisat sitt uppdrag och presenterar fyra alternativa lösningar för nya stambanor, där Ostlänken kraftigt påverkas. Flera av alternativen innebär att de planerade stationerna i Nyköping, Skavsta och Vagnhärad tas bort. Region Sörmland, Nyköpings och Trosa kommun kräver nu att regeringen följer tidigare ingångna avtal och att Ostlänken byggs som planerat.

  • 2 februari 16:39

    Region Sörmland stärker upp med fler mottagningar för psykisk ohälsa

    För att möta det ökade behovet har Region Sörmland ingått avtal med nio nya vårdgivare i länet som kan behandla patienter med depression, ångest och stress.