Nyhetslista

 • 9 mars 10:06

  Två år med pandemi i Region Sörmland

  Den 9 mars 2020 är ett historiskt datum i Region Sörmland. Vid en snabbt ihopkallad pressträff under kvällen informerade bland andra infektionsläkare Göran Stenlund om att det första fallet med covid-19 konstaterats i länet. Bara ett par veckor senare fylldes de sörmländska sjukhusen med svårt sjuka patienter. När Göran Stenlund nu blickar tillbaka sker det med många känslor.

 • 3 mars 15:08

  Region Sörmland har god beredskap för att bistå Ukraina

  - Invasionen i Ukraina är oprovocerad och oförsvarlig. Region Sörmland har god beredskap för att kunna bistå Ukraina utifrån de behov som framförs i samverkan med Sveriges olika myndigheter, säger Monica Johansson, regionstyrelsens ordförande (S).

 • 3 mars 13:00

  Start för screening av tjock- och ändtarmscancer

  Cancer i tjock- och ändtarmen är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Den kan nästan alltid botas, om den hittas i tid. Med anledning av detta startas nu ett screeningprogram i Region Sörmland.

 • 3 mars 10:15

  9 av 10 invånare upplever god tillgång till vården

  Invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården har ökat under pandemin och är fortsatt stort. De allra flesta upplever också att de har tillgång till den vård de behöver. Resultatet för Sörmland är ungefär som riket i stort med vissa toppar och smärre dalar. Det visar Hälso- och sjukvårdsbarometern 2021.

 • 18 februari 10:27

  Region Sörmland köper högspecialiserad vård från Karolinska Universitetssjukhuset

  Högspecialiserad traumavård och möjlighet för patienterna att transporteras med sverigeunik helikopter. Det är vad Region Sörmlands avtal med Karolinska Universitetssjukhuset innebär.

 • 3 februari 13:03

  Tydligare kontroll vid öppnande av vårdcentral

  Region Sörmland avser att förtydliga kraven och kontrollerna för att få öppna vårdcentral i länet. Ärendet diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 8/2.

 • 2 februari 08:16

  Region Sörmland + Stadsmissionen = sant

  Stadsmissionen i Sörmland anställer en egen sjuksköterska och Region Sörmland finansierar. Det är upplägget för den samverkan som kallas idéburet offentligt partnerskap. Ärendet diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 8/2.

 • 1 februari 09:25

  Bra upplevelse av Sörmländsk primärvård – trots pandemi

  8 av 10 är nöjda med den Sörmländska primärvården. Det visar resultatet av nationell patientenkät 2021. Förutom helhetsintryck får områdena respekt, bemötande och tillgänglighet höga betyg.

 • 20 januari 10:40

  Nu öppnar vi huvudentrén i nya vårdbyggnaden på Nyköpings lasarett

  2013 fattades de första formella besluten att låta bygga två nya vårdbyggnader på Nyköpings lasarett. På måndag den 24 januari slår vi upp dörrarna för det första huset, den nya entrébyggnaden.

 • 12 januari 11:25

  Nu öppnar ny tjänst för att söka vård digitalt

  I dag, den 12 januari, lanserar Region Sörmland den nya tjänsten "Vårdkontakt Direkt" som ger invånarna ökade möjligheter att söka vård online och få rådgivning via chatt.