Grafiska element

Region Sörmland känner du också igen på våra grafiska element som vi använder för att förstärka och rama in våra budskap.

De grafiska elementen hjälper till att skapa igenkänning för dig som nås av kommunikationen, så att det är tydligt för dig att det är Region Sörmland som är avsändare.

Här ser du några exempel på våra grafiska element.

Uppdaterat: 9 januari 2020
BEDJ