Utbildning inom verksamhetsområdet

Regionen bedriver även utbildning, som ligger inom Kultur & Utbildnings verksamhetsområde.

Öknaskolans naturbruksgymnasium är en gymnasieskola och gymnasiesärskola med naturbruksprogrammet som är statligt styrd och är ett regionalt uppdrag. Läs mer om Öknaskolan och deras utbildningar här

Eskilstuna och Åsa folkhögskola är båda folkhögskoleverksamheter som även de är statligt styrda och utgör ett regionalt uppdrag. Läs mer om Eskilstuna folkhögskola här och om Åsa folkhögskola här.

Inom alla utbildningsverksamheterna bedrivs uppdragsutbildning genom såväl statliga som lokala uppdrag.

Uppdaterat: 23 maj 2024
U5BX