Nyhetslista

 • 18 augusti 08:25

  Stor satsning på att utveckla det hållbara företagandet i Sörmland

  Region Sörmland satsar 7,4 miljoner kronor på företagande i Sörmland. Satsningen ska främja omställning, utveckling och produktivitet – med särskilt fokus på digital utveckling och hållbarhet.

 • 11 augusti 09:35

  Region Sörmlands vårdchatt ökar i användande

  Allt fler använder regionens digitala vårdchatt, Vårdkontakt direkt. Under juni månad hanterades 5 363 vårdmöten. När tjänsten startade i februari var motsvarande siffra
  3 244 vårdmöten.

 • 8 augusti 09:30

  Pride i Vingåker och Katrineholm

  Lördag 13 augusti och lördag 20 augusti är det prideparad i Vingåkersbygden och Katrineholm. Region Sörmland kommer att delta och gå i paraden.

 • 19 juli 09:31

  Bokningstelefonen stängd i två dagar

  Region Sörmlands telefonservice, för bland annat bokning av covid-19 vaccinering, är stängd fredag 22/7 och måndag 25/7. Detta på grund av lokalbyte.

 • 14 juli 10:40

  Ny visselblåsarlag - regionens lanserar ny sida för rapportering av missförhållanden

 • 29 juni 10:56

  Region Sörmland och Trafikverket växlar upp för att utveckla transportinfrastrukturen

  Trafikverket och Region Sörmland växlar upp samarbetet för att få bättre utväxling av både den nationell transportplanen och Länstransportplanen. I och med regeringens beslut om att fastställda den nationella planen inklusive finansiella ramar för Länstransportplanen för Sörmland krävs ett gemensamt arbete för att genomföra planerna. För att omsätta de transportpolitiska målen, förverkliga nationell- och Länstransportplan samt möta de behov vi ser i länet krävs en stärkt samverkan där Trafikverket, kommuner och Region Sörmland bidrar.

 • 14 juni 15:45

  Fortsatt satsning på Folk och kultur i Sörmland

  Evenemanget Folk och kultur lever vidare i Sörmland. Region Sörmland har beslutat att satsa på det årliga kulturarrangemanget till 2027.

 • 14 juni 09:34

  Nationell plan för transportinfrastrukturen innehåller viktiga satsningar för Sörmland

  Den långsiktiga nationella planen för infrastruktur som beslutats av regeringen innehåller flera satsningar av stor betydelse för Sörmland. Bra för länet samtidigt som arbete pågår för att stärka järnvägskapaciteten ytterligare.

 • 7 juni 16:00

  Statsbidrag för satsningar i vården

  Region Sörmland får statliga pengar till satsningar på suicidprevention och för att öka antalet vårdplatser. Totalt handlar det om över 30 miljoner kronor. Förslaget diskuteras på kommande möte med regionstyrelsen.

 • 17 maj 10:40

  Samarbete framgångsfaktorer för KLIV

  KLIV, Kvalificerade Legitimationsyrkens Introduktion i Vården, är ett framgångsrikt samarbete mellan olika verksamheter i Region Sörmland för att hälso- och sjukvårdspersonal med utländsk bakgrund ska få svensk legitimation. Samarbetet lockade nyligen integrations- och migrationsminister, Anders Ygeman, på besök.