Hantering av personuppgifter i vår digitala vårdtjänst "Vårdkontakt Direkt"

Region Sörmland samlar in och behandlar de personuppgifter som beskrivs nedan i samband med användning av tjänsten "Vårdkontakt Direkt" med 1177 Vårdguiden och/eller vårdcentral.

Dina personuppgifter behandlas för att du ska kunna använda tjänsten och för att vårdpersonalen ska kunna ge dig medicinska råd. Genom att använda denna tjänst accepterar du att dina personuppgifter samlas in och behandlas på det sätt som beskrivs nedan.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om dina personuppgifter. Region Sörmland är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som behandlas i tjänsten.

Person- och kontaktinformation
Genom att använda denna tjänst accepterar du att dina personuppgifter samlas in och behandlas på det sätt som beskrivs nedan.

Hälsouppgifter
Du kan komma att dela med dig av uppgifter om din fysiska och psykiska hälsa vid användning av tjänsten. Det kan till exempel vara uppgifter som rör din medicinska historia, din sjukdom eller fysiologiska eller biomedicinska tillstånd (till exempel blodvärden). Detta sker genom att du besvarar frågor och formulär, laddar upp bilder eller andra filer, eller att du svarar vårdpersonalen i chatten.

Uppgifter kan även samlas in om du lämnar feedback i tjänsten. Du kan alltid välja att inte ge oss uppgifter men det kan försvåra eller innebära att vi inte kan tillhandahålla dig tjänsten. Felaktiga eller otillräckliga hälsouppgifter kan ha stor betydelse för behandlarens möjlighet att ge dig rätt vård.

Information som samlas in på andra sätt
• Person- och kontaktinformation
Om behandlaren bjuder in dig till tjänsten så kommer hen ange din person- och kontaktinformation för att du ska kunna använda tjänsten.

• Hälsouppgifter
Hälsouppgifter om dig såsom ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder m.m. som samlas in av behandlaren dokumenteras i din journal. Detta görs som en skyldighet mot dig som patient.

• Tekniska data
Vid användning av tjänsten kan enhetsinformation samlas in från din dator eller mobila enhet, till exempel IP-adress, språk, typ av webbläsare och version, operativsystem och skärmupplösning samt datum och tid för din kontakt.

• Ljud och bild 
Ljud och rörlig bild sparas inte. Notera dock att bilder och filer som du själv laddar upp sparas i tjänsten och kan komma att sparas som en del av din journal.

• Chattar
Chatthistorik sparas i tjänsten.

Hur dina uppgifter används
Dina personuppgifter används huvudsakligen för att tillhandahålla, utföra och förbättra tjänsten. Region Sörmland behandlar dina personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

• För att tillhandahålla tjänsten
Person- och kontaktinformation kommer att behandlas för att tjänsten ska kunna tillhandahållas. Till exempel används dina personuppgifter för att bekräfta din identitet när du loggar in med Bank ID i tjänsten och tekniska data för att säkerställa att tjänsten presenteras på bästa sätt för dig.

• För att kommunicera med dig
Din person- och kontaktinformation (till exempel e-post och mobilnummer) används för att skicka notifieringar och meddelande till dig.

• För att behandla dig och föra patientjournal
Dina personuppgifter kommer användas för att föra patientjournal och upprätta annan dokumentation, samt för att uppfylla andra krav enligt patientdatalagen och andra tillämpliga lagar.

• För att skapa samlad statistik
Dina personuppgifter (inklusive hälsouppgifter) kan komma att användas för att skapa statistik i aggregerad form där uppgifter inte är identifierbara. Statistik kan till exempel röra sökorsaker, mötestider samt ålder och kön på besökare.

• För att utveckla och förbättra tjänsten
Samlad statistik och tekniska data kan komma att användas som underlag för utveckling och förbättring av tjänsten.

Så lagrar vi dina uppgifter
Hälsouppgifter som samlas in via den digitala tjänsten, till exempel svar på digitala formulär och dokumenterande bilder och chattar sparas enligt patientdatalagen.

Dina uppgifter kan i vissa fall delas med andra
Dina personuppgifter kan ibland behöva överföras till eller delas med andra, när det är nödvändigt eller motiverat. Till exempel kan dina personuppgifter delas med:
• Personer som arbetar hos oss
Endast om denna person deltar i vården av dig eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

• Leverantörer och underleverantörer
Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller delas med utvalda företag som levererar olika typer av tjänster till Region Sörmland. Till exempel utvecklas och tillhandahålls den digitala plattformen för tjänsten av leverantören Platform24 på uppdrag av Region Sörmland. Tjänsteleverantörer hanterar bara uppgifter som förekommer i tjänsten. Tjänsteleverantören och andra leverantörer omfattas av samma sekretessregler som gäller för Region Sörmland och får bara behandla dina personuppgifter enligt instruktioner från oss.

• Myndigheter
Region Sörmland kan även behöva lämna nödvändig information till myndigheter till exempel Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Polisen eller andra myndigheter, om det krävs enligt lag eller om du har godkänt det. Du har rätt att få mer information om den uppgiftsskyldighet som Region Sörmland enligt lag har.

Dina uppgifter behandlas inom EU/EES
Region Sörmland kommer bara att behandla dina personuppgifter i Sverige eller inom EU/EES. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till, eller behandlas i något land utanför EU/EES utan ditt uttryckliga samtycke.

Dina rättigheter
Du kan begära ut dina uppgifter och i förekommande fall få dem ändrade eller borttagna. Läs mer om hur du kan ta del av personuppgifterna vi har om dig här:
Personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (regionsormland.se)

Har du synpunkter på din vård kan du läsa mer här om vart du vänder dig:
Dina rättigheter i vården (regionsormland.se)

Du kan alltid kontakta oss
Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i våra digitala vårdtjänster kan du vända dig till Skyddad adress

Klagomål
Du har rätt att kontakta och klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.

 

Uppdaterat: 12 januari 2022
TGYV